Navigatie overslaan

Category Archives: stage

Deze week kondigde zich voor mij rustiger aan dan de twee voorbije weken, aangezien er een weekje Merelbeke voorzien was in de planning. Maandag 7 mei mochten we volgens het programma van het congres in Madrid en volgens richtlijnen van de verantwoordelijke, het filmmateriaal opknippen in onderdelen, overbodig materiaal eruit knippen en chapter markers plaatsen die de verschillende sprekers aanduiden.

Dinsdag 8 mei gingen we hiermee verder. Verder mochten we de beelden bekijken van een congres in München waar ook live surgery aan te pas kwam. De fades die er reeds waren toegepast op beeld en geluid mochten eruit gehaald worden waar ze overbodig waren. Waar nodig is, mochten fades toegevoegd worden, bijvoorbeeld wanneer het geluid abrupt stopt.

Van een ander project mocht ik beelden vanop XDCAM (een HD-formaat van Sony dat lijkt op een DVD) overzetten via de camera naar de computer. Deze worden dan later gebruikt om te monteren.

Gemonteerde beelden van een bepaalde dag of sessie worden samen op dezelfde tijdslijn geplaatst. Wanneer een tijdslijn volledig afgewerkt is, kan deze geëxporteerd worden als QuickTime-movie om een referentiefilmpje te hebben voor later. Daarna wordt dezelfde tijdslijn meestal onderverdeeld en apart geëxporteerd door gebruik te maken van het programma Compressor. Dit programma plaatst alle taken in een batch-file, en voert deze later uit, bijvoorbeeld ’s avonds wanneer de computers niet gebruikt worden.

Woensdag 9 mei werkten we verder aan het DVD-project van München. Voor het DVD-project van Madrid stuurden we al filmpjes uit, eerst als QuickTime-movie en daarna volgens de specifieke settings (kwaliteitsinstellingen) die nodig zijn voor de eind-DVD. Aangezien er voor de afgewerkte DVD van Madrid ook graphics nodig zijn, bekeken we deze van een vorig project. Zo konden we ons een beeld vormen hoe de graphics voor een DVD-menu eruit moeten zien.

In de late namiddag begonnen we met de opbouw van de set voor Denver. De set bestond uit twee camera’s, een laptop (of meerdere), een MiniMac en het mixingsysteem AnyCast VideoMixer.

Donderdag 10 mei mocht ik dan verdermonteren aan het Madrid- en aan het München-project, totdat het bericht kwam van de verantwoordelijken dat de DVD voor Madrid misschien niet meer moest afgewerkt worden. Dus mocht ik overschakelen naar het München-project en daar verder monteren en afgewerkte delen exporteren naar referentiefilmpjes.

Ondertussen was L. bezig met twee opgenomen beeldfragmenten te synchroniseren. Tijdens de opnames van een facelift werd er immers met een vaste camera gefilmd (de boom-camera), en door de cameraman met een losse camera. Deze beelden moeten gesynchroniseerd worden zodat de beelden kloppen wanneer er van het ene beeld naar het andere wordt overgeschakeld.

Vrijdag 11 mei kon ik door ziekte niet aanwezig zijn op mijn stage.

Advertenties

Maandag 30 april kreeg ik vrij, omdat de twee dagen in Brugge van vorige week lang waren. Dinsdag 1 mei was ook een vrije dag.

Woensdag 2 mei werd ik dan in Oostende verwacht waar in het Thermae Palace Hotel de 8ste Belgische Surgical Week werd georganiseerd. Hier mocht ik weer in de preview room helpen met het ontvangen van de sprekers en hun presentaties.

Aangezien het programma pas startte in de namiddag, kon ik in de voormiddag helpen bij de opbouw. Eerst kreeg ik van Veerle een rondleiding in het hotel en wat uitleg over de opbouw van de drie zalen waar het congres ging plaatsvinden. Daarna kreeg ik wat voorbereidend werk voorgeschoteld zoals het maken van de PowerPoint-presentatie met het programma van het vierdaagse congres en de PowerPoint-presentatie met de namen van alle sprekers. Die SVO-presentatie wordt dan gebruikt om de naam te tonen op het grote scherm wanneer de spreker aan het woord is.

Tegen de middag kwamen de sprekers toe met hun presentaties. Wij gaven de sprekers wat meer uitleg over het verloop van hun presentatie, controleerden alle presentaties en zorgden dan voor het uploaden van de presentaties naar de main- en de backupcomputer in de juiste zalen. Dit gebeurt allemaal aan de hand van excel-documenten waarin de sprekers vermeld staan. In deze documenten wordt een link aangemaakt naar de juiste presentaties bij de sprekers. In de zalen staan deze documenten ook open op de computers, zodat de verantwoordelijken daar rechtstreeks op de juiste presentaties kunnen klikken.

Donderdag 3 mei bracht ik ook grotendeels door in de preview room. In de namiddag kreeg ik uitleg over alles wat er in de mixing room gebeurt. Dit is de ruimte achterin de sprekerszalen waar het geluid geregeld wordt, waar bepaald wordt welke beelden of presentaties op het grote scherm getoond worden en waar de mixing en het opnemen van de beelden gebeurt. Over al deze onderdelen kreeg ik een woordje uitleg, waarna ik zelf even de bediening mocht regelen. Ik zorgde ervoor dat tussen twee sprekers het programma en het logo getoond werden op het grote scherm achter de sprekers, en zorgde dat de juiste presentatie op tijd klaar stond bij de juiste spreker. Tijdens de presentatie van de spreker wordt er dan links op het grote scherm de spreker zelf getoond, en rechts zijn/haar presentatie.

Vrijdag 4 mei was de indiendag voor het eindwerk, waardoor ik niet op stage verwacht werd.

Vanaf maandag 23 april tot vrijdag 15 juni loop ik samen met Marjolein stage op mediAVentures in Merelbeke. Aangezien we toch elke week een weekverslag moeten indienen, zal ik dat hier elke week komen posten, kwestie van geen dubbel werk te doen 🙂

Maandag 23 april kregen we een inleiding van Dirk, hij verzorgt de planning en coördinatie van de projecten. Hij gaf ons wat uitleg over de werking van callsheets, dit zijn de documenten waarin alle informatie opgenomen wordt met betrekking tot één bepaald project. Hij vroeg ons om de bestaande callsheets te analyseren om mogelijke verbeteringen te kunnen doorvoeren. Onze conclusie was dat, aangezien in Word weinig meer met de opmaak kon gebeuren dan wat er reeds gedaan werd, er niet bepaald verbeteringen mogelijk of nodig waren.

Verder moesten we restaurantjes opzoeken in New York, omdat er volgende week een heel team naar New York vertrekt. Voor het ESPU-congres van donderdag 26, vrijdag 27 en zaterdag 28 april in Brugge hebben we de beelden aangemaakt voor in PowerPoint aangezien het dagprogramma en de namen van de sprekers via PowerPoint-presentaties geprojecteerd worden gedurende het ganse congres. We maakten dus ook de PowerPoint-presentatie aan met de namen van de sprekers, dat de PowerPoint-presentatie met de SVO’s genoemd wordt. In de loop van de eerste stagedag maakten we ook kennis met enkele medewerkers van mediAVentures, waardoor de eerste dag zowat een kennismakings- en introductiedag werd.

Dinsdag 24 april mochten we mee op verplaatsing naar het Onze-Lieve-Vrouw Ziekenhuis in Aalst waar er een live uitzending vanuit het cathlab (hartcatheterisatie-labo) op het programma stond. Deze beelden werden tegelijkertijd uitgezonden in Diegem. Van Peter, die op mediAVentures instaat voor de graphics en multimedia, kregen we uitleg over de opbouw van de computers en het mixing systeem dat daar ter plaatse opgebouwd staat (en opgebouwd blijft, want minstens één keer per maand vindt er een live uitzending plaats).

Gedurende de hartcatheterisatie, het onderzoek waarbij een dunne slang of catheter vanuit de lies tot in het hart wordt gevoerd, volgden wij de bezigheden van Peter en cameraman Stijn. Peter regelt immers de mixing van de beelden en bepaalt dus welke beelden live worden doorgezonden naar Diegem. Tegelijkertijd worden er immers beelden geschoten van de inwendige gebeurtenissen (van opzij en van boven) en de uitwendige gebeurtenissen (die door de cameraman gevolgd worden). Er werd vandaag slechts één case uitgezonden (van één patiënt dus), soms zijn dit meerdere cases.

Op woensdag 25 april bleek dat het budget voor de New Yorkse restaurants was aangepast, dus ging ik op zoek naar andere restaurants. Verder vulden we de namen van de sprekers verder aan voor het congres in Brugge, en stelden we reeds een deel van het programma voor volgende week in Oostende samen. Volgende week vindt van 2 tot 5 mei ‘The 8th Belgian Surgical Week’ plaats in het Thermae Palace Hotel. Hier zullen Marjolein en ik ook twee dagen mogen meehelpen. Woensdagnamiddag kregen we de opdracht interessante fragmenten te knippen uit een montage en deze te exporteren naar een formaat dat in PowerPoint afgespeeld kan worden. Vanop een Mac dergelijke filmpjes maken die perfect draaien in PowerPoint op een PC blijkt niet zo evident.

Donderdag 26 en vrijdag 27 april mochten we meedraaien in de preview en in de mixing room op het ESPU-congres in Brugge, het congres georganiseerd door het European Society for Paediatric Urology. In de preview ruimte hielpen we met het voorbereiden, controleren, klaarzetten en uploaden (naar de main en de backup computer) van de presentaties. De sprekers passeren allemaal eerst langs de preview ruimte waar wij samen met hen nog even de presentatie overlopen, eventueel aanpassingen aanbrengen en hen uitleggen hoe de presentaties verlopen.

Enkele sprekers die filmpjes wilden tonen in hun presentatie, vroegen ons om deze filmpjes in een PowerPoint-presentatie op te nemen. Daarvoor moesten we eerst de filmpjes naar een ander formaat converteren. Bij wijzigingen in de programmatie pasten we de PowerPoint-presentaties van het programma en de SVO’s aan, en de onafgewerkte PowerPoint-presentaties vulden wij verder aan. Dit gebeurde allemaal in de preview room die zich naast de sprekerszaal bevond.

In de mixing room die zich in de sprekerszaal bevond, gebeurt het regelen van de beelden die getoond werden op het grote scherm. Per spreker moet er immers een andere PowerPoint-presentatie getoond worden, en moet er een andere naam geprojecteerd worden onderaan in het beeld dat de spreker toont. Tussen twee sprekers moest het programma getoond worden op de linkerkant van het scherm en het logo van het ESPU-congres op het rechtergedeelte van het scherm. Tijdens de pauze moesten er sponsorlogo’s of andere functionele boodschappen (gsm afzetten, …) getoond worden. In de mixing room bepaalt de projectionist welke beelden te zien zijn op het grote scherm. Hij verwisselt de beelden, en voorziet eventueel passende overgangen (bijvoorbeeld door uit te faden).

De eerste week was boeiend en leerrijk, dus dat belooft niets dan goeds voor de rest van de stage.