Navigatie overslaan

Category Archives: stage

Daarstraks mijn uitslag gekregen, en ik ben geslaagd! Dus dat betekent dat ik vanaf nu naast bachelor in communicatiebeheer ook bachelor in de grafische en digitale media ben 🙂

Op mijn stage en mijn eindwerk heb ik trouwens allebei een 16 gehaald. De rest van de punten waren iets lager, maar dat bederft de pret niet.

De uitreiking van de Prijs Joris Lannoo was ook vandaag en … spannend he … ik haalde zilver! Dat betekent €350 rijker 🙂

Tel daar nog mijn knelpunten-premie bij van €200, en dat vormt al een mooi extra bedrag om binnenkort te spenderen aan een appartementje. Dat we nog wel niet hebben, maar volop aan het zoeken zijn. Mensen die een appartement van rond de €500 per maand weten zijn in Gent, mogen altijd iets laten weten.

School zit erop! Net stageboek op school gaan indienen. Dat was het allerlaatste wat ik nog moest doen. En blij dat het gedaan is!

En om dit bericht wat meer inhoud te geven, zal ik hier een recente foto van mezelf bij plaatsen. Genomen in Barcelona.

J-La in Barcelona

Als ik terugkijk op mijn stageperiode, kan ik besluiten dat het een boeiende, afwisselende en leerrijke periode was. De doelstellingen die voor de stage geformuleerd werden, zijn zeker gehaald. Zo heb ik inzicht gekregen in de dagelijkse activiteiten van mediAVentures. Binnen het bedrijf heb ik meegeholpen in de pre- en postproductie, en op verplaatsing heb ik kunnen helpen aan de eigenlijke productie. Dus nu kan ik mij een duidelijk beeld vormen van een volledig productieproces.

Omdat M. en ik niet zozeer als stagiairs beschouwd werden maar eerder als volwaardige werkkrachten, kregen we de mogelijkheid mee te draaien binnen mediAVentures zelf en op congressen net zoals de andere werknemers en freelancers. Hieruit heb ik veel geleerd. Flexibiliteit is immers een belangrijke eigenschap die je nodig hebt wanneer je een dergelijke job uitoefent. Op school worden projecten eerder chronologisch afgewerkt, binnen mediAVentures is het niet ondenkbaar dat je op één dag aan meerdere projecten werkt.

Verder kwam ik op de projecten steeds tussen andere mensen terecht. Het was een uitdaging om telkens met andere professionals samen te werken, maar dit lukte zonder problemen. Het voordeel van een steeds wisselende groepssamenstelling is dat je van veel mensen enorm veel kan bijleren, aangezien ze elk hun specialiteit hebben. Uiteraard levert dat ook leuke gespreksstof op, zo kon de cameraman bijvoorbeeld ons wat meer vertellen over het filmen van Peking Express en Temptation Island.

Het mag ook duidelijk zijn dat er steeds een positieve groepssfeer hing, zowel binnen het bedrijf als tijdens projecten op verplaatsing. Er werd bijna altijd samen gegeten en er heerste een losse sfeer. Daardoor voelde ik me als stagiair ook meteen op mijn gemak. Met vragen kon ik altijd bij de anderen terecht. Door de goede sfeer is het ook makkelijker om de stress die gepaard gaat met een congres, te relativeren.

Wat ik binnen de richting Multimediaproductie geleerd heb, kon ik tijdens mijn stage op reële projecten toepassen. Op school werden we vaak genoeg geconfronteerd met deadlines, op mediAVentures werd dat allemaal nog net iets belangrijker omdat er uiteindelijk klanten en bedragen mee gemoeid zijn. Ik wilde natuurlijk geen fouten maken, dus werkte ik zo nauwgezet mogelijk.

Binnen mediAVentures werken mensen met uiteenlopende competenties. Het voordeel is dat ik van hen allemaal verschillende zaken kon bijleren. Dankzij mijn opleiding kon ik soms wel een meerwaarde bieden, omdat ik zowel kennis heb van technische zaken (computers, monteren,…) als van grafische zaken (Photoshop). Concreet heb ik enorm veel bijgeleerd over monteren en het maken van dvd-menu’s, en alles wat daarmee te maken heeft. Daarnaast heb ik uiteraard ook heel wat medische zaken bijgeleerd.

De stage beviel me dus zeer goed. Problemen heb ik niet gehad. Het werken op mediAVentures heeft me zeker in positieve zin verbaasd, want het werk is nog veelzijdiger dan ik gedacht had. Er zijn niet alleen de congressen of de operaties die gefilmd moeten worden, maar er is ook de montage achteraf. Vooraf moeten er graphics aangemaakt worden voor congressen, en achteraf worden er dvd-menu’s aangemaakt en worden er dvd’s afgewerkt. Dit was allemaal zeer boeiend en leerrijk om te volgen en mee te helpen.

Er waren ook enkele minpuntjes aan de stage. Zo was het leuk dat we flexibele werkuren hadden, maar langs de andere kant resulteerde dit vaak in lange werkdagen. Maar zoals ik eerder al zei, dankzij de goede sfeer tussen de collega’s vond ik dit niet erg. Een ander punt van kritiek is het feit dat wij als stagiairs enorm veel verantwoordelijkheid kregen. Langs de ene kant leerde ik op die manier natuurlijk enorm veel bij, maar langs de andere kant was dit soms stresserend en frustrerend omdat ik met vragen niet altijd bij een professional terecht kon. De montagecel met de Mac-computers is immers recent geïnstalleerd, dus was het soms zoeken bij problemen.

Soms ondervond ik als stagiair het nadeel van gebrekkige interne communicatie. Zo moest ik voor een bepaald project graphics aanmaken, maar kon niemand me vertellen welk formaat deze moesten hebben en welke graphics er allemaal voorzien moesten worden. Over het algemeen verliep de communicatie wel duidelijk. Enkele dagen voor een project begon, werd immers steeds een callsheet rondgestuurd naar de betrokkenen. Hierin was alle informatie betreffende dat specifieke project terug te vinden. Dit is de ideale manier om te communiceren, zeker wanneer er zoveel freelancers betrokken worden bij projecten.

Dankzij de afwisselende taken die ik kreeg toegewezen, werd mijn stage bij mediAVentures onvoorspelbaar. Ik wist ’s morgens niet altijd wat er mij de rest van de dag te wachten stond. Dit maakt een job bij mediAVentures ook zo interessant voor mij. Ik verwachtte van mijn stage geen nine-to-five-job, en dat is het ook absoluut niet geworden. Het enige wat minder leuk was aan die onvoorspelbaarheid, waren de last-minute beslissingen. Dan bleek ’s namiddags ineens dat een project tegen de volgende ochtend moest klaarzijn, terwijl er nog heel wat werk te verzetten was.

Samenvattend wil ik toch nog even de positieve balans benadrukken van deze stage. De verwaarloosbare minpuntjes wegen niet op tegen de vele kansen en mogelijkheden die mediAVentures mij geboden heeft tijdens mijn stage. Als ik volgend jaar ga werken, zou ik een dergelijke job zeker zien zitten.

Onze laatste week kondigde zich rustiger aan dan de zeven voorgaande weken. De drukke periode zit er ook voor mediAVentures bijna op, want de zomermaanden zijn traditioneel de rustigste maanden van het jaar.

Omdat maandag 11 juni een eerder kalme dag was, hadden M. (*) en ik de tijd om een organigram op te stellen. We vroegen C., die de administratie verzorgt, om meer informatie over mediAVentures voor in ons stageboek.

Dinsdag 12 juni vervolledigden we de graphics voor het dvd-project van München. Het dvd-menu van dit project stond ook deze week gepland. Om ons hierop voor te bereiden, bekeken we de opbouw van het LINC-project. Daar werd namelijk ook met scripts gewerkt om de knoppen van het menu te verbinden met het juiste beeldmateriaal. Daarnaast namen we ook de handleiding door van DVD Studio Pro en dan vooral het hoofdstuk dat over scripting handelt. P., de multimedia-expert binnen mediAVentures, ging ons woensdag-namiddag meer uitleg geven over scripting.

In de voormiddag van woensdag 13 juni voegde ik chapters in in het dvd-project Iriom. De hoofdstukken stonden in het project namelijk niet aangeduid. Ik vergeleek het dvd-project met de afzonderlijk geëxporteerde hoofdstukken, en kon zo de chapter-aanduidingen weer juist plaatsen.

Verder bleek dat de bestanden die we eerder hadden aangemaakt voor het München-project geen chapter-aanduidingen bevatten. Zodus beslisten we deze bestanden opnieuw aan te maken. Dit proces nam veel tijd in beslag: twee uur beeldmateriaal exporteren naar het juiste formaat, duurde 12 uur.

In de namiddag kregen we dan een cursus ‘Scripting’. P. legde ons de basics uit van scripting in DVD Studio Pro. De theorie werd meteen in de praktijk vertaald door te starten met de scripting van het München-project. Eerst hielp Peter ons hierbij, maar daarna mochten we zelf aan de slag. Dit lukte ons vrij vlot.

Donderdag 14 juni werkten we verder aan de scripting voor het dvd-project van München. Aangezien het exporteren van de bestanden met chapter-aanduiding nog lang niet klaar was, konden we deze dag rond 17u afsluiten.

Vrijdag 15 juni was onze laatste stagedag, maar waarschijnlijk niet onze laatste dag bij mediAVentures. Deze laatste dag konden we niet verder werken aan het München-project omdat de bestanden nog niet allemaal volledig geëxporteerd waren.

Aangezien de harde schijf gecrasht was die de bestanden bevatte van de namiddagsessie van de tweede dag in München, importeerden we beelden vanop XD CAM naar Final Cut Pro. Deze bestanden bevatten de beelden die in het OK gefilmd waren gedurende deze sessie. Hiervan kan het geluid gebruikt worden en in combinatie met de PowerPoint-presentaties ter vervanging komen van de verloren gegane beelden.

(*) ik plaats geen volledige namen van anderen (tenzij het om ‘bekenden’ gaat of mensen die al zowat overal op het internet aanwezig zijn zoals bvb dokter Tonnard om maar een voorbeeld te geven), uit principe en ook wel een beetje om hun privacy te beschermen 🙂

Van mijn stagebegeleider binnen mediAVentures kreeg ik een 17 op 20! 🙂

Een 17, eat that Leenknecht! (Sorry voor de persoonlijke afrekening hier, maar ik kon het niet laten! De man in kwestie is degene die beweerde dat ik de lat te hoog legde voor mezelf, door een 17/20 als ‘een goed punt’ te bestempelen.)

Zaterdag 2 juni vertrokken we ’s avonds met een hele mediAVentures-ploeg naar Barcelona. Na een deugddoende maaltijd in het restaurant van het Hilton-hotel, kropen we vroeg onder de wol. Zondag 3 juni wachtte ons immers de opbouw van het ganse ‘Master of valve repair’-congres. Het congres zelf vond plaats in het Hilton-hotel.

Tijdens het congres werden openhartoperaties live gefilmd in het Hospital Clínic. Drie camera’s zorgden daar tijdens de operaties voor beelden: één boomcamera die van bovenaf in close-up filmde en twee losse camera’s die sfeerbeelden filmden. Met behulp van twee toestellen werden die beelden draadloos doorgestuurd naar het Hilton-hotel: Ipela zorgde voor de HD-beelden en Canobeam voor de SD-beelden. Ik mocht zowel op het dak van het ziekenhuis als dat van het hotel een kijkje nemen naar de geplaatste installaties.

In de congreszaal werd een 16:9-scherm opgesteld. Voor dit scherm bevond zich een podium met sprekersstoel en moderatorentafel, achter het scherm bevond zich de preview. Het geluid werd geregeld door de klankman achter in de zaal. Deze persoon verzorgde ook de audio van de verschillende microfoons die overal in de zaal geplaatst werden. De bedoeling was immers om er een interactief congres van te maken.

Aangezien we verder bij de opbouw niet konden helpen, trokken we hartje Barcelona in om La Sagrada Família en Casa Batlló te bewonderen. In de namiddag kregen we wat uitleg over de opbouw en het verloop van het congres. We keken al eens rond in de Humbauer, dit is de regiewagen die buiten stond opgesteld en waarin de mixing van de beelden ging gebeuren.

La Sagrada Familia

De technische crew stond met elkaar in verbinding via een intercomsysteem. Dat is zeer handig om bijvoorbeeld laatste wijzigingen door te geven van de preview naar de regie. Via de intercom stond het OK ook rechtstreeks in contact met degene van de regie. De opbouw van de hele set duurde de ganse dag.

Maandag 4 juni begon het ‘Master of valve repair’-congres. Ik begon in de preview. Hier werden de presentaties gecontroleerd op foutjes, en daarna opgeladen naar de main en back-up computer. Enkele filmpjes moesten omgezet worden naar een ander formaat, zodat ze wel konden afgespeeld worden in PowerPoint. ’s Avonds gingen we met de hele groep uit eten en konden we de eerste dag overlopen. Die debriefing is handig en noodzakelijk om te evalueren of alles volgens plan verliep.

Dinsdag 5 juni deed ik in de voormiddag de preview, en in de namiddag mocht ik eindelijk ook eens in de Humbauer duiken. Dit is een kleine regiekamer waarin de stress duidelijk voelbaar was. Alles werd geregeld van hieruit. Hier werd beslist of er live beelden vanuit het OK getoond werden, het programma of de presentatieslides. Verder staat de regiewagen als enige in contact met alle medewerkers. De regiekamer vormde dus werkelijk hét knooppunt.

In de regiekamer zorgde ik voor de presentaties. Dit hield in dat ik de juiste presentaties moest klaarzetten en controleren of alles werkte, zowel op de main als op de back-up computer. Het programma dat tussen de presentaties getoond werd hield ik ook bij, net als de housekeeping-slides die tussendoor getoond werden.

Woensdag 6 juni sloot ik het congres af in de Humbauer. De voormiddag verliep rustig in de preview, maar in de regiekamer was het hectisch omdat de live case wat uitliep. Hierdoor werden presentaties van volgorde gewisseld en werd er vaker dan verwacht gewisseld tussen live beelden en presentaties. Na afloop van het congres begon de afbraak, wat synoniem staat voor kabels oprollen. Ik heb aan den lijve mogen ondervinden dat er véél kabels getrokken worden op een dergelijk congres. Het oprollen van die kabels is een arbeidsintensief werkje. Rond ongeveer 12 uur was het congres ten einde, rond 17 uur was alles afgebroken. ’s Avonds gingen we van onze laatste avond in Barcelona genieten op een terrasje. Uiteraard konden de typische Spaanse tapas hier niet ontbreken!

Aangezien we pas in de namiddag van donderdag 7 juni weer naar België terug vlogen, hadden we in de voormiddag tijd om een toeristische uitstap te doen. We kozen ervoor Parc Güell te bezoeken.

Parc Güell

Vrijdag 8 juni begonnen we een uurtje later dan anders op mediAVentures. Na het middagmaal bleek echter dat de verantwoordelijke die ons normaal opdrachten geeft, niet ging komen. Hij kwam immers net terug van een project in Parijs. Dus besloot de planningsverantwoordelijke dat we van een verlengd weekendje mochten genieten 🙂

Dit wordt een kort weekverslag aangezien het een kort weekje was, en aangezien we morgen naar Barcelona vertrekken met een hele mediAVentures-ploeg.

Dinsdag 29 mei mochten we ’s morgens helpen met de vrachtwagen uit te laden die van het congres in Gent kwam. De schermen waar wij op werkten, bevonden zich immers ergens op deze vrachtwagen. De rest van de voormiddag werd gevuld met het testen van de geluidsstudio, aangezien dokter Tonnard en dokter Verpaele ’s avonds gingen langskomen om de voice-over in te spreken voor hun dvd. Dinsdagnamiddag mocht ik graphics aanmaken voor de dvd van München.

Woensdag 30 mei hadden we een vrij dagje voor onze eindwerkpresentatie.

Donderdag 31 mei maakten we een test-dvd aan voor dokter Tonnard. De voice-over die dinsdag opgenomen werd, mochten wij opknippen en bij de juiste onderdelen plaatsen. Omdat dit een omvangrijk project is, werkten we hier ook vrijdag 1 juni nog aan verder.

Dit was dus een korte week, maar daarom niet minder arbeidsintensief. We worden werkelijk ingeschakeld als werkkrachten binnen mediAVentures, en dit ervaar ik helemaal niet als negatief. Integendeel, ik beschouw dat als een compliment. We worden helemaal betrokken in de lopende projecten en krijgen veel verantwoordelijkheid. We mogen grotendeels zelfstandig werken, maar met problemen kunnen we altijd bij de collega’s terecht. Iedereen staat ook altijd klaar om te helpen bij problemen.

Van de verantwoordelijke van de planning kregen we zelfs te horen dat we na de stage zeker nog ingeschakeld zullen worden voor andere projecten. Zo is de geïnvesteerde tijd niet voor niets geweest. Ik zie dat allemaal zeker zitten. Ik denk er zelfs al over na om na de stage te solliciteren bij mediAVentures, want het lijkt mij een boeiende startersjob. Aangezien mediAVentures ook een mooie referentie zou vormen op mijn CV, wil ik deze kans zeker niet laten liggen.

Jaja, mijn account is dan blijkbaar ineens toch opgezegd. Dat is al goed nieuws. Nu die €4 nog terugkrijgen… Ik blijf lawaai maken tot ik dat bedrag terugkrijg, ook al is het ‘niet zo veel’. Ik heb er niet om gevraagd, dus ik wil er zeker niet voor betalen! Heb ik het woord “afzetters” al vermeld trouwens? 😉

Verder nog goed nieuws, gisteren heb ik mijn eindwerkverdediging gehad en het ging zéér goed! De mededeling achteraf luidde dat ik er goed door was 😉  Vandaag kreeg ik dan nog een telefoontje van de eindwerkcoördinator die blijkbaar mijn eindwerk (samen met enkele andere eindwerken) genomineerd heeft om in te dienen voor de Lannoo-prijs. Dat is een prijs die wordt uitgereikt aan laatstejaarsstudenten bachelor in grafische en digitale media. Uit alle inzendingen worden dan x-aantal genomineerden gekozen, die elk recht hebben op €45. De winnaar krijgt €650, de tweede €350 en de derde €150. We gaan voor minstens €45 dus 🙂 Hehe 🙂

Later op het jaar (ik mag het niet vergeten) ga ik dan mijn eindwerk nog indienen voor de Vlaamse Scriptieprijs, ofzoiets. Kwestie van alles eruit te halen, jaja. Dan heb ik niet voor niets al die tijd erin gestoken! Daarnet zelfs nog een samenvatting en begeleidende brief met motivatie zitten schrijven. En ik dacht gisteren nog wel dat alles er nu op zat…

Trouwens, overmorgen vertrek ik voor een kleine week naar Barcelona! Dankzij mediAVentures, mijn stagebedrijf. Als dat geen aangenaam vooruitzicht is 🙂

Slaapwel voor nu!

Op maandag 21 mei kregen we de opdracht de opnames van de facelift uitgevoerd door plastisch chirurg dr. Tonnard op te knippen. Zo wordt de eerste ruwe versie (rough cut) gemaakt van wat uiteindelijk een afgewerkte montage zal worden. Dit gebeurde aan de hand van een edition list. Dokter Verpaele, die samen met dokter Tonnard een team vormt, kwam’s avonds langs om de rough cut van de facelift te bekijken. Samen stelden ze een lijst op met de volgorde van de shots.

Aan de hand van die lijst bracht ik dinsdag 22 mei de nodige aanpassingen aan. Door de shots in de juiste volgorde te zetten, werkte ik de montage verder af. Van de dvd van Denver maakten we tien kopietjes. Verder maakten we graphics (achtergrondjes en logo’s) en de programma’s aan voor de twee congressen in Gent.

Woensdag 23 mei pasten we zelf de ruwe montage van de facelift verder aan. We vervolledigden ook de graphics en programma’s in PowerPoint voor de congressen in Gent.

Donderdag 24 mei kregen we vrijaf omdat we naar school moesten voor de presentatie van het afstudeerproject. De dvd voor dokter Tonnard moest echter zo snel mogelijk klaar zijn, dus werkte ik ’s avonds verder aan de montage in Final Cut Pro.

Vrijdag 25 mei en zaterdag 26 mei hielpen we mee op het Euraps-congres in Het Pand in Gent. Het Euraps-congres is een meeting voor plastische chirurgen. Vrijdagochtend werkte ik de montage van de facelift volledig af en exporteerde ik het ganse bestand. Dit exporteren duurde ongeveer vijf uur.

Vrijdag hebben we vooral geholpen met de preview. Zoals eerder gezegd, houdt dit in dat we de sprekers onthalen en hun presentaties controleren. Na controle worden de presentaties gekopieerd naar de main en backup computer. In de regie worden deze presentaties vervolgens klaargezet op het juiste moment. Vrijdag volgden we de regie ook al wat en sprongen af en toe eens in. Zaterdag mochten we de regie zowat alleen regelen, wat wel eens leuk was.

Zaterdag kon ik dokter Tonnard twee kopietjes overhandigen van de dvd met zijn facelift. Ik maakte ook een afspraak voor de voice-over die volgende week dinsdag op mediAVentures zal opgenomen worden.

Na afloop van het congres hielp ik mee met de afbraak. Het congres zelf was afgelopen rond 19u, en de afbraak duurde tot ongeveer 23u. Het waren dus twee lange maar leerrijke dagen om de week mee af te sluiten. Verder is het ook fijn dat wij als stagiairs volledig mee opgenomen worden in de ploeg. Zo kunnen we gewoon meedraaien in de projecten en leren we ondertussen van iedereen bij.

De volgende week belooft ook wat spannends, met zowel de eindwerkverdediging als een project in Barcelona in het vooruitzicht.

Deze week werd ook een weekje Merelbeke. Maandag 14 mei mocht ik een reclamefilmpje van mediAVentures at work afwerken. Deze montage toonde de mensen van mediA-Ventures aan het werk op het LINC-congres. Deeltjes uit de reeds gemaakte montage moesten vervangen worden door andere beelden. Daarna moest de montage geëxporteerd worden als QuickTime-movie zodat deze in een ander project ingebracht kon worden. Aan dit project mocht ik tekst toevoegen. Vervolgens werd ook dit project geëxporteerd naar QuickTime. Die QuickTime-movie werd ten slotte ingevoegd tussen de dvd-beelden van het LINC-project. Alles (meer dan vier uur beeldmateriaal) van het gehele LINC-project met de tussengevoegde beelden van mediAVentures at work werd dan ook geëxporteerd. Deze gehele montage ging immers als een soort reclamefilm doorlopend afgespeeld worden op een vijfdaags congres in Berlijn.

Dinsdag 15 mei bleek dat het geluid te zeer verschilde tussen het ‘mediAVentures at work’-filmpje en de rest van het LINC-project. Ik mocht het geluidsniveau dan overal aanpassen, en de hele tijdslijn opnieuw uitsturen naar QuickTime. Daarna werkte ik verder aan het München-project. Woensdag 16 en vrijdag 18 mei vulde ik mijn dagen ook met dat project. Dat betekende monteren, referentiefilmpjes uitsturen als er een hele sessie gemonteerd was, en daarna de referentiefilmpjes omzetten naar dvd-bestanden.

Een hele week heb ik dus mogen monteren. Zo heb ik ondertussen al heel wat bijgeleerd over Final Cut Pro (het programma waarmee gemonteerd wordt) en over Compressor (het programma waarmee bestanden geëxporteerd kunnen worden naar andere formaten). Monteren vond ik hiervoor ook al boeiend, dus ik vond het zeker geen saaie week. Volgende week volgt trouwens de afwerking van het München-project, waaraan ik ook mag meewerken. Dit houdt in dat er eerst graphics worden aangemaakt voor het dvd-menu. Daarna gebeurt de authoring (dit is het samenbrengen van beeld, geluid en graphics) om zo tot het eindresultaat te komen: een volledig afgewerkte dvd met verzorgd menu.

Nu – in het midden van de stage – kan ik al zeggen dat het werken op mediAVentures me goed bevalt. De voorbije vier weken zijn voorbij gevlogen, ik heb al veel bijgeleerd, en voor de komende vier weken verwacht ik hetzelfde. Als ik volgend jaar ga werken, zou ik een dergelijke job zeker zien zitten. Het is aangenaam werken op mediAVentures, met toffe collega’s die mij steeds zaken kunnen bijleren. Af en toe kan ik hen ook iets bijbrengen,want dankzij mijn opleiding heb ik immers zowel verstand van technische zaken (computers, monteren,…), maar ook van grafische zaken (Photoshop).

De stage ligt me dus echt wel. Problemen heb ik nog niet gehad. Eigenlijk heeft het werken op mediAVentures me alleen maar in positieve zin verbaasd, want het werk is wel veelzijdiger dan ik gedacht had. Het is niet alleen de congressen of operaties filmen, opnemen of uitzenden, maar ook monteren, graphics aanmaken voor de dvd en de dvd helemaal afwerken. Allemaal zeer boeiend en leerrijk, zeker voor een stage! Spijtig dus dat het nog maar vier weken stage is…

(ja klinkt wel wat melig, maar tis wel zo!)