Navigatie overslaan

Category Archives: politiek

Of de goeien vandaag gaan winnen, weet niemand. Ik hoop alleen maar dat het een stap vooruit is, in plaats van achteruit.

Al opgemerkt dat die laatste geen .be heeft, maar een .org? Wat een statement. Treffend.

Net zoals Lijst Dedecker enkel uit is op uwcenten. Subtiel gekozen dus, al had ik liever dat het mijncenten waren.

We moeten weer vooruit!

Advertenties

De verkiezingen komen nu wel heel dichtbij, en ik vroeg me af wat de politieke partijen te zeggen hebben over holebi’s. Niet dat we dezer dagen nog vervolgd worden, zoals in bepaalde delen van de wereld, maar op sommige vlakken is er zeker nog werk aan de winkel. Dus ging ik op de partijsites op zoek naar standpunten met betrekking tot dit onderwerp.

Op de blog van Joke Renneboog die opkomt voor sp.a vond ik volgende informatie terug:

Men gaat er soms van uit dat homofobie niet meer van deze tijd is, maar de werkelijkheid laat vaak minder fraaie dingen zien. sp.a wil daarom een aantal zaken aanpakken in Kamer en Senaat:

* Wij maken werk van een geslachtsneutraal ouderverlof in de plaats van het vaderschapsverlof. We lossen de problemen rond het adoptieverlof voor holebi’s op en maken het mogelijk voor meemoeders om hun kindje te erkennen, net zoals papa’s dat kunnen.
* We hebben in eigen land goede wetten die een gelijke behandeling van holebi’s garanderen.
We werken actief mee om deze gelijke behandeling ook ingang te doen vinden in landen waar gelijke rechten in verdrukking komen.

Ikzelf maak er mijn persoonlijke missie van om in de Kamer te ijveren voor de mogelijkheid voor lesbische meemoeders om hun kindje te erkennen.

En mede hierdoor zal mijn stem morgen naar sp.a gaan.

Als we dan naar het Vlaams Belang kijken en hun houding ten opzichte van adoptie door holebi’s, stel ik me toch serieuze vragen.

Het Vlaams Belang is en blijft principieel en consequent tegenstander van de holebi-adoptie en heeft dat in de Kamercommissies Familierecht en Justitie bij monde van Bert Schoofs en Bart Laeremans herhaaldelijk en gemotiveerd laten blijken. Kinderen die niet door hun biologische ouders opgevoed en daarom geadopteerd worden, hebben evenzeer recht op en nood aan de geborgenheid van een vaderlijke schouderklop en een moederlijke knuffel. Ook adoptiekinderen hebben recht op een mama en een papa binnen het instituut van het gezin dat onze beschaving al eeuwenlang schraagt en draagt. In deze tijden is het in Vlaanderen echter blijkbaar abnormaal en niet politiek-correct om voor deze traditionele waarden te pleiten. Het traditionele gezin blijft voor het Vlaams -Belang de hoeksteen van de samenleving.

Het Vlaams Belang gaat ook bewust in tegen de politiek-correcte stelling dat homo- en lesbienneparen ‘recht’ zouden hebben op kinderen en dat de staat regelingen moet treffen om aan dat ‘recht’ tegemoet te komen. Er bestaat geen recht op kinderen. Kinderen hebben daarentegen wel recht op een vader en een moeder. Dat het Vlaams Belang hiermee niet alleen staat, bewijst ook de afwijzende houding van de Gezinsbond, de katholieke kerk en tal van andere stemmen uit de publieke opinie.

En alleen al daarom zal ik nooit op Vlaams Belang stemmen.

Alle andere partijen denken er gelukkig progressiever over. In een artikel naar aanleiding van de gay pride staat dit te lezen over Open VLD:

De strijd is nog niet gestreden
Ook dit jaar stapte een ruime delegatie van Open Vld mee in de Belgian Pride. “Dit raakt de essentie waar liberalen voor staan: jezelf kunnen zijn en je leven organiseren zoals je het zelf wil,” zegt partijvoorzitter Alexander De Croo.
“Onze partij loopt al jarenlang mee. De afgelopen jaren hebben we heel wat verwezenlijkt. Denk maar aan het homohuwelijk en adoptie voor holebi-koppels. We zijn fier op wat we verwezenlijkt hebben. Maar we zijn hier vandaag vooral omdat de strijd nog niet gestreden is,” aldus Alexander De Croo.
Hoewel wettelijk heel wat geregeld is, zijn er in de praktijk nog heel wat obstakels. “Het is vandaag wettelijk mogelijk voor holebi-koppels om kinderen te adopteren, toch blijft de adoptie-procedure in de praktijk erg moeilijk. Bij heel wat organisaties is er een conservatieve manier van werken. Dat moet je blijven aan de kaak stellen.”
“We moeten ervoor zorgen dat de wetgeving in de praktijk ook echt wordt toegepast. Het wettelijk kader is gecreëerd, maar er is nog heel veel te doen in de praktijk,” aldus Alexander De Croo.

Bij N-VA helpt de zoekfunctie van de site mij niet echt aan concrete plannen met betrekking tot holebi’s, maar het artikel over Jong N-VA die meer EU-inspanningen vraagt voor de aanvaarding van holebi’s is alvast een stap in de goede richting. Het artikel lijkt wel te dateren uit 2008, maar vermoedelijk is hun standpunt hierover niet veranderd:

In eigen land is het voorbije decennium een heel grote weg afgelegd op het vlak van maatschappelijke aanvaarding van holebi’s. Ook op het vlak van wetgeving is er heel wat gerealiseerd om koppels van gelijk geslacht gelijk te berechtigen, meer bepaald dankzij de openstelling van het huwelijk en het adoptierecht. Niettegenstaande het feit dat het proces van maatschappelijke en wettelijke gelijkschakeling nog niet is afgerond en constant aandacht verdient, hebben de Vlaamse holebi’s vandaag een status waar men in het buitenland maar kan van dromen.

Jong N-VA voert de solidariteit met holebi’s, net als volkeren die omwille van hun taal, cultuur of godsdienst gediscrimineerd worden, hoog in het vaandel. In veel landen, ook binnen de Europese Unie, treedt de wetgever nog steeds discriminerend op tegen holebi’s. Met de maatschappelijke aanvaarding van homo’s, lesbiennes of biseksuelen is het er zo mogelijk nog slechter gesteld.

Voor Jong N-VA is de EU niet louter een economische unie, maar ook een unie van waarden. De jongeren van N-VA vragen dan ook dat er op Europees niveau dringend initiatieven worden genomen om de aanvaarding en gelijkberechtiging van holebi’s in de lidstaten te verzekeren. Zo moeten onder meer de verschillende partnerschapstatuten erkend worden in de hele Unie. Ook moet de Unie krachtdadiger optreden wanneer ze vaststelt dat lidstaten nalaten holebi’s bescherming te bieden tegen discriminatie, haat of geweld omwille van hun geaardheid.

Bij Groen! vind ik ook enkel een artikel van vorig jaar terug, daar blijven ze hopelijk even ijverig als toen strijden voor gelijke rechten voor holebi’s:

Groen! blijft ijveren voor volledig gelijke kansen voor holebi’s, niet alleen in België maar binnen heel Europa. In België zijn de rechten van homo’s en lesbiennes op vlak van huwelijk en adoptie verzekerd, maar zolang het overgrote deel van de andere EU-lidstaten (laat staan andere landen in de wereld) niet mee zijn, kunnen die rechten ook weer makkelijk afgenomen worden.

De VS heeft onlangs bewezen dat gelijke rechten voor holebi’s makkelijk weer kunnen worden afgenomen. In sommige staten werd het homohuwelijk opnieuw afgeschaft. In verschillende van de nieuwe EU-lidstaten is de meerderheid gekant tegen gelijke rechten voor holebi’s, worden gayprides verboden en is er zeer veel geweld tegen homo’s en lesbiennes.

Uit een onderzoek van FRA (= Europees Agentschap voor Fundamentele Rechten) worden holebi’s nog steeds openlijk gediscrimineerd in Europa. Nog volgens het rapport is België relatief tolerant en worden de rechten van holebi’s in ons land goed beschermd. Toch maakt het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) enkele kanttekeningen bij het rapport. “Zelfs al lijkt België af en toe een paradijs voor holebi’s danzij ons progressief legislatief arsenaal, toch blijven hardnekkige vooroordelen het leven van holebi’s en transseksuelen moeilijk maken in alle sectoren van het sociaal leven,” liet directeur Jozef De Witte optekenen.

Zelfs bij Lijst Dedecker zien we een positief verhaal. Onderstaand uittreksel komt uit een interview afgenomen tijdens vorige verkiezingsperiode:

Indien jullie na 7 juni mee aan de onderhandelingstafel zitten, zullen jullie de eisen van de holebibeweging dan mee ter sprake brengen?
DE KERPEL: Wij onderschrijven jullie memorandum grotendeels.  Voor ons moet homo-adoptie bijvoorbeeld écht kunnen en wij vinden het beleid van Kind & Gezin schrijnend.  Het is flauwekul vol te houden dat er in de Verenigde Staten geen adoptiekanalen zijn.
DEDECKER: Je hebt toch beter twee moeders of twee vaders dan geen enkele. Twee mensen die elkaar liefhebben en die een kind willen, wie kan dat nu tegenhouden?

Onder meer Vervotte, Vanackere en Heeren (CD&V) die weinig of niets hebben gedaan om de homo-adoptie te bevorderen.
DEDECKER: Dat zijn dan ook allemaal tsjeven.  Ken je de baas van Kind & Gezin?  Dat is de zus van Sabine De Bethune (CD&V).  Dat is nog de mentaliteit en de seksuele moraal van 1302.

Ten slotte, waarom als holebi voor LDD stemmen op 7 juni?
DEDECKER: Wij zijn voor gelijke kansen, tegen discriminatie en voor de absolute vrije meningsuiting.  Kortom, wij zijn de Partij van het Gezond Verstand.

De zoekterm “holebi” levert op de CD&V-site geen resultaten op, dat belooft. Ook een verdere zoektocht maakt niet duidelijk waar CD&V juist staat ten opzichte van holebi’s. Enerzijds stappen ze blijkbaar mee in de Gay Pride, anderzijds werd Jo Vandeurzen begin dit jaar nog genomineerd voor de homofobieprijs. Echt nergens vind ik een duidelijk en recent standpunt van CD&V betreffende holebi’s. Op Wel Jong Niet Hetero (WJNH) vind ik wel een ouder artikeltje terug over het feit dat CD&V twee holebigezichten heeft:

CD&V heeft twee holebigezichten en is onbetrouwbaar inzake holebirechten, aldus Groen!-kandidaat Dimitri Vanderhaeghen.

Vanderhaeghen verwijst onder andere naar houding van CD&V inzake holebi-adoptie twee jaar terug en naar het feit dat vier CD&V-kandidaten een manifest ondertekenden waarin staat dat de huidige rechten voor holebi’s te ver gaan. (Het manifest is een initiatief van de vzw ‘Actie voor het Gezin’)

In alle debatten beweren kopstukken dat de holebiwetten niet teruggeschroefd zullen worden als CD&V in de regering komt, maar daar is duidelijk geen eenvormig standpunt over binnen de partij. Twee jaar geleden nog was CD&V ook al dubbelzinnig toen ze eerst wel de wet op holebiadoptie voluit zou stemmen, en dan plots een bocht maakte en haar steun introk. Kortom, inzake holebirechten is CD&V onbetrouwbaar en toont ze twee holebigezichten, aldus Vanderhaeghen.

Ook de holebifederatie heeft haar bedenkingen geformuleerd met betrekking tot de houding van CD&V tot de verworven holebirechten.

Wat zondag ook het resultaat mag zijn, ik ben alleszins vreed content dat ik in België woon:

Juridische positie van homoseksuelen wereldwijd.

Juridische positie van homoseksuelen wereldwijd

Dat er landen zijn waar homoseksualiteit vervolgd wordt met de doodstraf, kan er bij mij echt niet in. Waarin verschillen wij dan van andere mensen?

Groen! blijft strijden voor gelijke rechten voor holebi’s

Daan stemt links

Ik stem links. Net zoals Daan.

Mijn tekst zou zijn:

Niemand begrijpt tegenwoordig nog alles van politiek, en ik wil hier vooral niet verkondigen dat ik er alles van weet, integendeel.
Maar ik stem links omdat ik geen problemen heb met onze Waalse vrienden, en niet snap dat iemand anders daar een probleem van wil maken. In tijden van crisis zou politiek zich met andere zaken dan taalproblemen moeten bezighouden.
Ik stem links omdat ik graag zeker ben van een degelijke gezondheidszorg. Ook al hoop ik er nooit ten volle gebruik van te moeten maken.
Ik stem links omdat ik later het beste onderwijs wil voor m’n eventuele kinderen.
Ik stem links omdat ik later nog recht wil hebben op een deftig pensioen.
Ik stem links omdat zij openlijk opkomen voor holebi’s.
Omdat ik dit land liever in ontwikkeling zie, dan gesplitst.
Omdat ik het nut niet inzie van een onafhankelijk Vlaanderen.
Omdat ik allergisch ben aan slogans als “Vlamingen 1st”.
Omdat ik vooruit wil, en niet achteruit.
Omdat links de toekomst is, en rechts bang is van progressie.
Omdat ik het logisch vind dat er belastingen moeten betaald worden om het goede leven dat we hier hebben, in stand te houden. En mensen met veel geld zouden dat ook moeten doen.

Maar doe vooral waar u zelf zin in hebt.

Daan, de sp.a en ik delen dezelfde bezorgdheid om een eerlijke samenleving.