Navigatie overslaan

Category Archives: holebi

De verkiezingen komen nu wel heel dichtbij, en ik vroeg me af wat de politieke partijen te zeggen hebben over holebi’s. Niet dat we dezer dagen nog vervolgd worden, zoals in bepaalde delen van de wereld, maar op sommige vlakken is er zeker nog werk aan de winkel. Dus ging ik op de partijsites op zoek naar standpunten met betrekking tot dit onderwerp.

Op de blog van Joke Renneboog die opkomt voor sp.a vond ik volgende informatie terug:

Men gaat er soms van uit dat homofobie niet meer van deze tijd is, maar de werkelijkheid laat vaak minder fraaie dingen zien. sp.a wil daarom een aantal zaken aanpakken in Kamer en Senaat:

* Wij maken werk van een geslachtsneutraal ouderverlof in de plaats van het vaderschapsverlof. We lossen de problemen rond het adoptieverlof voor holebi’s op en maken het mogelijk voor meemoeders om hun kindje te erkennen, net zoals papa’s dat kunnen.
* We hebben in eigen land goede wetten die een gelijke behandeling van holebi’s garanderen.
We werken actief mee om deze gelijke behandeling ook ingang te doen vinden in landen waar gelijke rechten in verdrukking komen.

Ikzelf maak er mijn persoonlijke missie van om in de Kamer te ijveren voor de mogelijkheid voor lesbische meemoeders om hun kindje te erkennen.

En mede hierdoor zal mijn stem morgen naar sp.a gaan.

Als we dan naar het Vlaams Belang kijken en hun houding ten opzichte van adoptie door holebi’s, stel ik me toch serieuze vragen.

Het Vlaams Belang is en blijft principieel en consequent tegenstander van de holebi-adoptie en heeft dat in de Kamercommissies Familierecht en Justitie bij monde van Bert Schoofs en Bart Laeremans herhaaldelijk en gemotiveerd laten blijken. Kinderen die niet door hun biologische ouders opgevoed en daarom geadopteerd worden, hebben evenzeer recht op en nood aan de geborgenheid van een vaderlijke schouderklop en een moederlijke knuffel. Ook adoptiekinderen hebben recht op een mama en een papa binnen het instituut van het gezin dat onze beschaving al eeuwenlang schraagt en draagt. In deze tijden is het in Vlaanderen echter blijkbaar abnormaal en niet politiek-correct om voor deze traditionele waarden te pleiten. Het traditionele gezin blijft voor het Vlaams -Belang de hoeksteen van de samenleving.

Het Vlaams Belang gaat ook bewust in tegen de politiek-correcte stelling dat homo- en lesbienneparen ‘recht’ zouden hebben op kinderen en dat de staat regelingen moet treffen om aan dat ‘recht’ tegemoet te komen. Er bestaat geen recht op kinderen. Kinderen hebben daarentegen wel recht op een vader en een moeder. Dat het Vlaams Belang hiermee niet alleen staat, bewijst ook de afwijzende houding van de Gezinsbond, de katholieke kerk en tal van andere stemmen uit de publieke opinie.

En alleen al daarom zal ik nooit op Vlaams Belang stemmen.

Alle andere partijen denken er gelukkig progressiever over. In een artikel naar aanleiding van de gay pride staat dit te lezen over Open VLD:

De strijd is nog niet gestreden
Ook dit jaar stapte een ruime delegatie van Open Vld mee in de Belgian Pride. “Dit raakt de essentie waar liberalen voor staan: jezelf kunnen zijn en je leven organiseren zoals je het zelf wil,” zegt partijvoorzitter Alexander De Croo.
“Onze partij loopt al jarenlang mee. De afgelopen jaren hebben we heel wat verwezenlijkt. Denk maar aan het homohuwelijk en adoptie voor holebi-koppels. We zijn fier op wat we verwezenlijkt hebben. Maar we zijn hier vandaag vooral omdat de strijd nog niet gestreden is,” aldus Alexander De Croo.
Hoewel wettelijk heel wat geregeld is, zijn er in de praktijk nog heel wat obstakels. “Het is vandaag wettelijk mogelijk voor holebi-koppels om kinderen te adopteren, toch blijft de adoptie-procedure in de praktijk erg moeilijk. Bij heel wat organisaties is er een conservatieve manier van werken. Dat moet je blijven aan de kaak stellen.”
“We moeten ervoor zorgen dat de wetgeving in de praktijk ook echt wordt toegepast. Het wettelijk kader is gecreëerd, maar er is nog heel veel te doen in de praktijk,” aldus Alexander De Croo.

Bij N-VA helpt de zoekfunctie van de site mij niet echt aan concrete plannen met betrekking tot holebi’s, maar het artikel over Jong N-VA die meer EU-inspanningen vraagt voor de aanvaarding van holebi’s is alvast een stap in de goede richting. Het artikel lijkt wel te dateren uit 2008, maar vermoedelijk is hun standpunt hierover niet veranderd:

In eigen land is het voorbije decennium een heel grote weg afgelegd op het vlak van maatschappelijke aanvaarding van holebi’s. Ook op het vlak van wetgeving is er heel wat gerealiseerd om koppels van gelijk geslacht gelijk te berechtigen, meer bepaald dankzij de openstelling van het huwelijk en het adoptierecht. Niettegenstaande het feit dat het proces van maatschappelijke en wettelijke gelijkschakeling nog niet is afgerond en constant aandacht verdient, hebben de Vlaamse holebi’s vandaag een status waar men in het buitenland maar kan van dromen.

Jong N-VA voert de solidariteit met holebi’s, net als volkeren die omwille van hun taal, cultuur of godsdienst gediscrimineerd worden, hoog in het vaandel. In veel landen, ook binnen de Europese Unie, treedt de wetgever nog steeds discriminerend op tegen holebi’s. Met de maatschappelijke aanvaarding van homo’s, lesbiennes of biseksuelen is het er zo mogelijk nog slechter gesteld.

Voor Jong N-VA is de EU niet louter een economische unie, maar ook een unie van waarden. De jongeren van N-VA vragen dan ook dat er op Europees niveau dringend initiatieven worden genomen om de aanvaarding en gelijkberechtiging van holebi’s in de lidstaten te verzekeren. Zo moeten onder meer de verschillende partnerschapstatuten erkend worden in de hele Unie. Ook moet de Unie krachtdadiger optreden wanneer ze vaststelt dat lidstaten nalaten holebi’s bescherming te bieden tegen discriminatie, haat of geweld omwille van hun geaardheid.

Bij Groen! vind ik ook enkel een artikel van vorig jaar terug, daar blijven ze hopelijk even ijverig als toen strijden voor gelijke rechten voor holebi’s:

Groen! blijft ijveren voor volledig gelijke kansen voor holebi’s, niet alleen in België maar binnen heel Europa. In België zijn de rechten van homo’s en lesbiennes op vlak van huwelijk en adoptie verzekerd, maar zolang het overgrote deel van de andere EU-lidstaten (laat staan andere landen in de wereld) niet mee zijn, kunnen die rechten ook weer makkelijk afgenomen worden.

De VS heeft onlangs bewezen dat gelijke rechten voor holebi’s makkelijk weer kunnen worden afgenomen. In sommige staten werd het homohuwelijk opnieuw afgeschaft. In verschillende van de nieuwe EU-lidstaten is de meerderheid gekant tegen gelijke rechten voor holebi’s, worden gayprides verboden en is er zeer veel geweld tegen homo’s en lesbiennes.

Uit een onderzoek van FRA (= Europees Agentschap voor Fundamentele Rechten) worden holebi’s nog steeds openlijk gediscrimineerd in Europa. Nog volgens het rapport is België relatief tolerant en worden de rechten van holebi’s in ons land goed beschermd. Toch maakt het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) enkele kanttekeningen bij het rapport. “Zelfs al lijkt België af en toe een paradijs voor holebi’s danzij ons progressief legislatief arsenaal, toch blijven hardnekkige vooroordelen het leven van holebi’s en transseksuelen moeilijk maken in alle sectoren van het sociaal leven,” liet directeur Jozef De Witte optekenen.

Zelfs bij Lijst Dedecker zien we een positief verhaal. Onderstaand uittreksel komt uit een interview afgenomen tijdens vorige verkiezingsperiode:

Indien jullie na 7 juni mee aan de onderhandelingstafel zitten, zullen jullie de eisen van de holebibeweging dan mee ter sprake brengen?
DE KERPEL: Wij onderschrijven jullie memorandum grotendeels.  Voor ons moet homo-adoptie bijvoorbeeld écht kunnen en wij vinden het beleid van Kind & Gezin schrijnend.  Het is flauwekul vol te houden dat er in de Verenigde Staten geen adoptiekanalen zijn.
DEDECKER: Je hebt toch beter twee moeders of twee vaders dan geen enkele. Twee mensen die elkaar liefhebben en die een kind willen, wie kan dat nu tegenhouden?

Onder meer Vervotte, Vanackere en Heeren (CD&V) die weinig of niets hebben gedaan om de homo-adoptie te bevorderen.
DEDECKER: Dat zijn dan ook allemaal tsjeven.  Ken je de baas van Kind & Gezin?  Dat is de zus van Sabine De Bethune (CD&V).  Dat is nog de mentaliteit en de seksuele moraal van 1302.

Ten slotte, waarom als holebi voor LDD stemmen op 7 juni?
DEDECKER: Wij zijn voor gelijke kansen, tegen discriminatie en voor de absolute vrije meningsuiting.  Kortom, wij zijn de Partij van het Gezond Verstand.

De zoekterm “holebi” levert op de CD&V-site geen resultaten op, dat belooft. Ook een verdere zoektocht maakt niet duidelijk waar CD&V juist staat ten opzichte van holebi’s. Enerzijds stappen ze blijkbaar mee in de Gay Pride, anderzijds werd Jo Vandeurzen begin dit jaar nog genomineerd voor de homofobieprijs. Echt nergens vind ik een duidelijk en recent standpunt van CD&V betreffende holebi’s. Op Wel Jong Niet Hetero (WJNH) vind ik wel een ouder artikeltje terug over het feit dat CD&V twee holebigezichten heeft:

CD&V heeft twee holebigezichten en is onbetrouwbaar inzake holebirechten, aldus Groen!-kandidaat Dimitri Vanderhaeghen.

Vanderhaeghen verwijst onder andere naar houding van CD&V inzake holebi-adoptie twee jaar terug en naar het feit dat vier CD&V-kandidaten een manifest ondertekenden waarin staat dat de huidige rechten voor holebi’s te ver gaan. (Het manifest is een initiatief van de vzw ‘Actie voor het Gezin’)

In alle debatten beweren kopstukken dat de holebiwetten niet teruggeschroefd zullen worden als CD&V in de regering komt, maar daar is duidelijk geen eenvormig standpunt over binnen de partij. Twee jaar geleden nog was CD&V ook al dubbelzinnig toen ze eerst wel de wet op holebiadoptie voluit zou stemmen, en dan plots een bocht maakte en haar steun introk. Kortom, inzake holebirechten is CD&V onbetrouwbaar en toont ze twee holebigezichten, aldus Vanderhaeghen.

Ook de holebifederatie heeft haar bedenkingen geformuleerd met betrekking tot de houding van CD&V tot de verworven holebirechten.

Wat zondag ook het resultaat mag zijn, ik ben alleszins vreed content dat ik in België woon:

Juridische positie van homoseksuelen wereldwijd.

Juridische positie van homoseksuelen wereldwijd

Dat er landen zijn waar homoseksualiteit vervolgd wordt met de doodstraf, kan er bij mij echt niet in. Waarin verschillen wij dan van andere mensen?

Groen! blijft strijden voor gelijke rechten voor holebi’s

Advertenties

Even jullie aandacht gevraagd voor een activiteit van Verkeerd Geparkeerd:

De feestweek voor 20 jaar VG kan natuurlijk niet voorbijgaan zonder een speciale activiteit. En wat voor een activiteit! Op woensdag 17 oktober vanaf 20u00 organiseert VG een massa-Twister. Het spel met de gekleurde bollen wordt gespeeld op de Kouter over een oppervlakte van meer dan 500m². En dat zou goed moeten zijn voor een wereldrecord voor Guiness World Records. Schrijf in je agenda en breng al je vrienden mee!

Wie gaat er mee Twisteren?

Ja! Laat ik er hier een schrale blog van maken die enkel bestaat uit opsommingen van wat ik elke dag doe! Vanmorgen stond ik op en… Jaja! Boeiend! Dus vanmorgen stond ik op om 20 voor 11…

Of nee, ik kan het ook anders aanpakken. Serieuzer. Met gedichtjes ofzo! Of nee, songteksten. Want dan leer je niet alleen Engels, maar kan je ook nog eens zingen terwijl je mijn blog leest. Goed idee!

Of wacht. Misschien moet ik maar gewoon moeilijk doen en mezelf zijn en geen blog bijhouden enkel en alleen om af en toe eens een liedje of gedichtje op te posten. Ahja, ik deed dat al. Vergeten.

Maar dus, fuifje van verkeerd geparkeerd gisteren. Af en toe werd er goeie muziek gedraaid, maar als je dus 2 weken na mekaar naar een fuif in de Twieoo gaat, heb je het allemaal wel gehad. Elke keer wordt er wel dezelfde muziek gedraaid. Nuja, het gezelschap was gelukkig aangenamer dan de muziek. En dankzij het shiftje achter de kassa was de avond volledig gratis voor mij. Dus al bij al een redelijk geslaagde avond, al had de muziek veel beter kunnen zijn! Moest de dj ook eens de goeie nummers volledig spelen, en de slechte snel doormixen, in plaats van omgekeerd.

Maar ach, voor mij voorlopig even geen Twieoo meer.

Ik stoor mij trouwens mateloos aan mensen die op een fuif tegen mij aanlopen of tegen mij aan komen dansen. Of – nog erger – zo dichtbij komen dansen dat ik hun haar in mijn nek of tegen mijn armen voel. Jakkiebah seg! Ik hou mijn haar bij mij, hou het jouwe dan ook bij jou! Dat was dus mijn ergernis van de nacht. En ook nog wel een paar andere dingetjes, zoals bepaalde mensen die elke fuif wel iemand anders weten te versieren. Maar ach, ik moet meer leren relativeren. Dus hou ik mezelf al 2 dagen voor dat het niet zo erg is dat mijn eindwerk nog niet zo ver gevorderd is. Dat helpt pas te relativeren! (en ja, dat geeft ook extra stress, maar dat zijn details)

Het was me het fuifje wel. De Twieoo wordt dan soms wel het zweetkot genoemd, maar de balzaal moest daar gisteren zeker niet voor onderdoen. Ik had rond half 12 mijn stempel al, maar toen bleek de fuifzaal nog redelijk leeg. Rond 1 uur liep het zowat vol en werd er af en toe al eens betere muziek gedraaid. Maar op de echt goeie muziek was het langer wachten. Het was waarschijnlijk zowat tussen 4 en 5 toen zelfs Good Shape met Take my love gedraaid werd!

De goeie muziek werd afgewisseld met slechte muziek, maar dat is ideaal om toiletpauze te houden dan. Verder veel bekend volk tegengekomen, en toch ook een paar nieuwe mensen leren kennen. Nadat de fuif afgelopen was, werd er nog afgezakt naar La ville bleu. Maar omdat ik iemand moest vergezellen naar het station en eigenlijk al redelijk moe was, heb ik dat aan me voorbij laten gaan. Het was 6 uur vanochtend toen ik eindelijk in mijn bedje kon kruipen, en ik heb doorgeslapen tot half 3 deze namiddag. Spijtig dat ik daardoor wel de zon gemist heb die van vandaag blijkbaar een mooie dag gemaakt had.

Nuja, vandaag was geen mooie dag voor mij. Eerder een dag die snel voorbij mag gaan, en laat morgen alsjeblieft wat beter nieuws brengen. Dat doet me eraan denken dat ik morgen een afspraak heb met mijn externe promotor voor mijn eindwerk…

Zaterdag werd ik geïnterviewd in het kader van de wjnh-fuif in de Vooruit. Hieronder kan u het integrale interview lezen.

De tijd waarin holebifuiven stiekem in kelders gehouden werden, is lang voorbij. In elke Vlaamse stad zijn er in het weekend wel enkele roze feestjes te bespeuren. Niet enkel holebi’s komen er op af, ook hetero’s vinden hun weg er naartoe. Dit weekend was de Gentse Vooruit de place to be. Wel Jong Niet Hetero had er haar tenten opgeslagen voor een grote holebifuif. De webredactie greept Joke bij de kraag, een 23-jarige studente Grafische en Digitale Media, en praatte met haar over haar ervaringen op holebifuiven.

Joke, een 23-jarige studente uit Haacht (bij Leuven) die Grafische en Digitale Media studeert aan de Arteveldehogeschool in Gent, is er klaar voor. Samen met haar vriendin en een kennis wil er ze na de blok –en examenperiode nog eens goed invliegen. Place-to-be is de concertzaal van de Vooruit te Gent waar de Vlaamse en Brusselse holebi-jongerenkoepel Wel Jong Niet Hetero (WJNH) haar tenten heeft opgeslagen. Terwijl de zaal stilaan volloopt, nemen we Joke even mee naar het iets rustigere Vooruit-café om te praten over haar ervaringen op holebifuiven.

Hoe ben jij voor het eerst op een holebifuif geraakt?
“Ik had sinds mijn vijftiende een vriend waar ik heel de tijd gelukkig mee samen was, maar op mijn twintigste begon ik te twijfelen. Ik heb hem verteld over mijn twijfels en besloot dan maar –nadat ik mijn vriend hiervan op de hoogte had gebracht- naar een holebifuif te gaan met enkele heterovriendinnen. Ik dacht namelijk dat ik ‘het’ daar te weten zou komen: ben ik nu lesbisch, biseksueel of gewoon hetero? Maar eens binnen op die fuif bleek daar niks speciaals aan te zijn: het was een fuif zoals een andere maar buiten ‘gewone’ types trof ik daar dan ook ‘manwijven’ en ‘jeanetten’ aan. Op die fuif kwam ook mijn toenmalige vriend opduiken, puur uit nieuwsgierigheid denk ik. We hebben ons die avond nog kostelijk geamuseerd.”

Hoe is het dan uiteindelijk afgelopen tussen jou en jouw vriend?
“Ik heb mijn vriend altijd graag gezien maar het vuur was wat gedoofd. Op het einde van onze relatie waren we meer goede vrienden dan de tortelduifjes van toen. Uiteindelijk zijn mijn vriend en ik zonder wroeging uit elkaar gegaan. De periode die daar op volgde ging mijn aandacht meer en meer uit naar meisjes. Sindsdien ga ik dan ook als trotse lesbo door het leven. Ik heb wel nog steeds het gevoel dat hij denkt schuldig te zijn aan mijn geaardheid terwijl dat helemaal niet zo is. Onze relatie is er gekomen doordat dat ‘een standaard’ was voor mij. Intussen heb ik een vriendin waar ik al twee jaar en zeven maanden mee samen ben.”

Kom je soms met heterovrienden of -vriendinnen naar een holebifuif?
“Neen, ik probeer dat gescheiden te houden. Ik heb de indruk dat mijn heterovriendinnen daar niet al te veel mee te maken willen hebben, ze willen er niet bij betrokken worden. Hoewel ik een vriendin heb, hebben ze in mijn ogen een zekere angst dat ik hen zou willen verleiden. Ik zal ook nooit tegen heterovriendinnen zeggen dat ik een bepaald meisje knap of niet knap vind, tegen jongens dan weer wel aangezien zij daar dan kunnen over meepraten. Ik zal het niet verzwijgen maar als men mij niks vraagt dan zal ik daar met meisjes niet over praten.

Tussen WJNH-fuiven en andere holebifuiven heb ik absoluut geen voorkeur. Ik ben eigenlijk geen fervente fuifganger, zo is het intussen alweer een drie maand geleden dat ik nog naar een holebifuif ben gegaan.”

Wat is het leukste dat je al meegemaakt hebt op een holebifuif?
“In fuifzaal Lido te Leuven draait men bij de meeste fuiven rond 2u de zogenaamde kusjesdans (La Bamba). Men gaat dan allemaal samen in een kring staan en er gaat één iemand in het midden rond en kiest iemand uit de kring die hij of zij leuk vindt, geeft die een zoen en men wisselt van plaats. Het is wel grappig om te zien dat de kring van jongens veel groter is dan die van de meisjes. Veel meisjes gaan gewoon aan de kant staan terwijl de jongens daar veel meer in opgaan.”

Jaloezie?
“Een beetje wel, maar nu ik een vriendin heb doe ik daar niet meer aan mee. Als lesbienne die haar eerste stapjes zette in het wereldje vond ik dit wel leuk destijds, het was een manier om te zien hoe je in de markt ligt.”

Is het dan altijd rozengeur en maneschijn op holebifuiven?
“Ik heb daar tot nu toe geen slechte ervaringen mee gehad. Ofwel verdring ik die. Maar ik ben nog nooit besprongen geweest!” schaterlacht

Heb je er al nieuwe mensen leren kennen?
“Op een fuif zal ik eigenlijk niet snel iemand aanspreken. Omgekeerd gebeurt dit wel eens. Ik heb namelijk ook een profiel op het WJNH-forum waar een foto van mezelf te vinden is. Zo herkennen bepaalde mensen mij die mij dan komen aanspreken. Totaal onbekenden komen dan op je af terwijl jij hen helemaal niet kent, ik vind dit wel leuk. Soms blijft het bij een simpele ‘hallo’, andere keren is er ruimte voor een boeiend gesprek. Het gebeurt ook wel eens dat ik vrienden of vriendinnen zie op een holebifuif die ik er totaal niet verwachtte maar uiteindelijk is niet elke bezoeker van een holebifuif homo, lesbisch of biseksueel.

Op de dansvloer zie je her en der enkele mensen die alleen staan, is dit iets voor jou?
“Ik heb in het verleden al gezegd dat ik dit wel durf maar heb het uiteindelijk nog nooit gedaan. Maar echt helemaal alleen gaan zou ik uiteindelijk nooit doen. Misschien zou ik dit wel doen mocht ik geen vriendin hebben maar uiteindelijk zou ik graag zekerheid hebben over de aanwezigheid van mensen die ik op de één of andere manier ken. Uiteindelijk kan je steeds via internet in contact komen met personen die met je willen meegaan, onder andere via het WJNH-forum. Ik wil mezelf het urenlang wachten aan de bar besparen om uiteindelijk bij het aanspreken van een knap meisje te moeten horen dat ze hetero is.”

Over holebifora gesproken, je bent naast bezoeker van het WJNH-forum ook zelf mede-beheerder van het holebi-jongerenforum www.arcusforum.be?
“Ja, dat klopt. Destijds leerde ik mijn vriendin kennen via een msn-groep: heel leuk maar we vonden de mogelijkheid van zo een groep nogal beperkt. Samen met een vriend heb ik met mijn vriendin dan dit forum opgestart. Zo zag in 2004 arcusforum.be het levenslicht.”

Wat is het verschil met het WJNH-forum?
“Het forum is veel rustiger dan dat van WJNH, er is slechts een harde kern van 10 à 20 personen en er worden dus minder berichten gepost. Maar die harde kern kent elkaar wel. Maar ik blijf een trouwe bezoeker van het WJNH-forum, er zit veel meer volk op en je leert er ook sneller nieuwe mensen kennen.”

Bedankt voor jouw tijd en maak er een leuke avond van!

(NM) – © Wel Jong Niet Hetero 2007
Het interview is ook hier te vinden.